Författarna beskriver ett arbetssätt inspirerat av bildterapi, familjeterapi och mentaliseringsteori. Artikeln är publicerad i Mellanrummet, Nordisk tidskrift för barn och ungdomspsykiatri. Länk till artikeln finns på följande SRBt-sida "Bildterapi i media".

"Ibland är det svårt att hitta orden för att formulera tankar och känslor. Då kan bildterapi vara ett sätt att lossa på låsningarna."

Ett utdrag från en artikel i Barometern-OT. Artikeln finns länkad på följande SRBt-sida "Bildterapi i media".

En sammanfattning av inspirationsdagens föreläsning och workshops.

Dagen startade med en föreläsning av Marketta Ivarsson om en bildterapiprocess. Efter en kaffepaus fortsatte dagen med 3 simultana worshops:
Traumabearbetning med Maj-Len Rådmans 
Våldsutsatta barn med Lena Zachrisson 
Skapa nytt ur askan med Deborah Ingves 
Dagen avslutades som brukligt med en härlig buffét under gemytliga former.
Detta var programmet för dagen.

 

15-18 juni 2014 arrangerades det 18:e nordiska seminariet i kreativa terapiformer, i Norska Sandefjord. Här är en summering av evenemanget - Toner från djupet (pdf).

 

Materialet "Kulturhälsoboxen" har producerats för att sprida kunskap om hur kultur och olika kulturaktiviteter har en hälsoeffekt och hur det skulle kunna användas i vården. 

Kulturhälsoboxen presenterades för press och media i Stockholm den 27 jan 2014.

Länkar:
Sammanfattning
av presentationen
Hemsida www.kulturhalsoboxen.se