Materialet "Kulturhälsoboxen" har producerats för att sprida kunskap om hur kultur och olika kulturaktiviteter har en hälsoeffekt och hur det skulle kunna användas i vården. 

Kulturhälsoboxen presenterades för press och media i Stockholm den 27 jan 2014.

Länkar:
Sammanfattning
av presentationen
Hemsida www.kulturhalsoboxen.se