Bildterapins dag

BILDTERAPINS DAG 2013

Den 5 okt hölls Bildterapins dag för 5e året över hela landet. Årets tema var "Färg och Känsla". Rapport från dagen från olika orter kommer att insättes in här nedan allt eftersom de kommer in!

Från Falun: Under en vecka runt bildterapins dag fanns en liten utställning om bildterapi uppsatt på S:t Lukasmottagningen i Dalarna, Falun. Den användes tidigare vid Bildterapins dag i Falun 2009 men fångade intresse även i år. Bilder och information om bildterapi, dess framväxt och verksamhetsområden presenterades via utställningen.

Utställningen presenterades av Maria Eklöf, Socionom och bildterapeut vid S:t Lukas i Dalarna. 

I Göteborg anordnades Bildterapins Dag på Konstepidemin, Hus 10 nära Linnéplatsen - fri entré hela dagen! De 40-tal intresserade personer som deltog under dagen var mycket nöjda med programmet. Dagen arrangerades av SRBt i samarbete med Sensus och bjöd på 4 programpunkter:

Allt mellan nattsvart och oskulden vita
Christina Abrahamsson, bildterapeut inledde dagen med en workshop kring dagens tema färg & känsla. Christina började med en avslappningsövning och därefter fick deltagarna sätta färg och form på sin magkänsla. Bilderna arbetade vi sedan vidare med genom att riva bort överflödigt papper och placera bilderna med liknande färger tillsammans på ett stort papper. Därefter fortsatte vi med att samtala om bilderna i smågrupper och det visade sig att kopplingen färg-känsla var individuell i grupperna.

Bildterapi i grupp som rehabilitering - rapport av ett magisterarbete i bildterapi vid Umeå universitet och föreläsare var Karin Denies, bildterapeut, leg.arbetsterapeut och socionom. Några punkter från rapporten:

- Hur kan deltagare i rehabilitering uppleva bildterapi?

- Vad tar man med sig? Vad kommer man ihåg?

- Vad kan man ha för nytta av bildterapi?

Konsten att kyssa en groda
Den gamla sagan om prinsessan och grodan handlar om ett möte som skapar förvandling. Detta gäller även då man arbetar med bilder. I bildterapi målar man många aspekter av oss själva men inte förrän man går in i ett möte med bilden och blir känslomässigt berörd sker en integrering. Åke Högberg leg. psykoterapeut, symbolterapeut och författare föreläste och ledde mycket intressanta övningar under denna workshop.

Art Therapy for Children of Divorce and Separation

Catherine Rogers Jonsson, MFA, MA, ATR. ATCB Registered Art Therapist, Credentialed Professional Member of the American Art Therapy Association.

Catherine föreläste och visade bilder på starka teckningar från barn och ungdomar som varit med om skilsmässor och andra separationer. Därefter ledde hon en workshop där varje deltagare bland annat arbetade med lera och formade en viktig leksak från barndomen, en symbol för barndomens trygghet.

Summeringen från Göteborg i pdf (inkl bild).

I Helsingborg inbjöd SRBt till Bilterapins Dag i bildateljén på Dunkers Kulturhus. Det kom 25 föranmälda deltagare, fler fick inte plats. Detta begränsade antal personer gjorde det möjligt att genomföra såväl föreläsningar som bildterapeutiska övningar, workshops på ett bra sätt.

Programmet började med att Helen Wahlbeck föreläste om ” Bildterapi med förlossningsrädda kvinnor i Nordvästra Skåne. Underlaget var hämtat ur ett pågående forskningsprojekt. Föreläsningen innehöll presentation av metod och avidentifierade bilder gjorda av forskningsdeltagarna.

Efter detta höll Pia Hane-Weijman en kort föreläsning om bildterapi med svårt sjuka barn och ungdomar, med rubriken ” Leken som det allvarligaste vi kan företa oss”. Efter föreläsningen höll Pia H-W en workshop där deltagarna först arbetade med att göra en lerfigur och sedan måla en miljö till denna figur.

Innan lunch gjorde Janet Svensson en kort presentation av Almametoden.

Efter lunch höll Christina Andersson en föreläsning med rubriken ” Bildterapi med åldrande kvinna”. Hon berättade om sitt bildarbete med äldre personer på vårdboenden och dagverksamheter. Efteråt visade Christina en äldre kvinnas bildserie, med minnesbilder/bilder ur kvinnans liv. Dessa målade hon kort före sin bortgång. Christina hade under tiden för målarsessionerna inhämtat kvinnans tillåtelse att använda hennes bilder och berättelser i föreläsningssammanhang.

Gudrun Willén och Jenny Butler höll i den avslutande workshopen på temat; Färg - känsla – tanke. Deltagarna fick tilldelat sig en färg och fick fylla hela papperet med den färgen och därefter registrera känslan som färgen väckte. Sedan välja en annan färg och fylla den med färg och registrera känslan. Den tredje bilden gjordes med båda färgerna för att sedan utvecklas vidare med andra färger utifrån, känslomässig respons och tankar.

Stämningen i ateljén var under hela dagen förtätad och kreativ. Vår upplevelse av dagen som helhet vad mycket positiv. Vi kände att dagen var bra organiserad dag. Tanken var att växlingen mellan teori och praktik skulle aktivera alla sinnen och tanke/intellekt för att levandegöra vad bildterapi är och kan vara. Vi arbetade under de båda workshopen mycket med känslan i kroppen, var känslan satt och sedan tankarna kring det. Deltagarna fick båda gångerna reflektera kring frågeställningar och sedan samtala två och två. Dagen avslutade med en gemensam samling. Av utvärderingarna vi fick kunde vi se att dagen som helhet varit positiv, att intresse och lust hade väckts inför bildterapi hos de som aldrig förut varit med på Bildterapins Dag. De andra som varit med förut förundrades över att det gång på gång var lika spännande och intressant. Att det hela tiden är nya saker vi kan lära oss om och i Bildterapin och om oss själva.

Summeringen från Helsingborg i pdf.

I Stockholm gavs nedan kommentarer från några som deltog/höll i workshops/föreläsningar på Bildterapins Dag:

Vi var enbart koncentrerade på vår föreläsning. Jag hade känslan av att våra besökare redan var bildterapi-intresserade o visste i princip vad det handlar om. Hur fångar vi de övriga som kan ha glädje o nytta av bildterapi inom sitt arbetsliv och även privat?

Det kändes jätteroligt att ha föredrag om bildarbete och olika neuropsykiatriska diagnoser och trots att det endast var 13 deltagare var dessa väldigt intresserade och ställde många frågor om bild och autism. Jag hoppas att vi kan få fler tillfällen att ha samma föredrag.

Vi var ju lite oroliga om det skulle funka att måla med händerna, det fanns ju penslar m.m. också. Men så lätt alla kom igång och målade glatt med händer och fingrar. Alla var inne i sitt målande och så fina bilder, allt blev så positivt och bra.

Tack för två inspirerande workshops på Bildterapidagen på Folkuniversitetet i Stockholm! Underbara ateljéer med stora ytor och fönster. Påminde mig om åren på Bildterapiutbildningen då jag målade stort, fast där var det sparsamt med fönster. I Folkuniversitetets lokaler flödade ljuset in. Härligt! Tack till alla som organiserat det hela! 

Tack för spännande föreläsningar och workshops! Jag fick mycket från dagen!

Kommentarerna i pdf och länk till 3 bilder från Bildterapins dag i Stockholm.

Umeå summerar: Vi höll till i Ljusgården och Sagorummet på Stadsbiblioteket mitt i staden med vårt arrangemang under Bildterapins dag. Medlemmar turades om så att två bildterapeuter fanns på plats i Sagorummet och erbjöd öppen ateljé kl 11:00 – kl 14:00. Ett tiotal personer i blandade åldrar besökte ateljén. I Ljusrummet gavs information om bildterapi och SRBt. Därefter följde tre föreläsningar. Lovisa Hognert och Linda Sundberg föreläste om ”Väntrumsbilder – om bildskapandet i väntrummet på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning”, Ulla Kiivuori föreläste om ”Bildterapi inom LVM-vården” och Inger Öster föreläste om ”Bildskapande och hälsa”. Sammanlagt lyssnade 48 personer till föreläsningarna. Både tröjorna med texten "Bilterapeut" och BiNs nya roll-up kom till användning. Ett stort tack till Sensus och till Stadsbiblioteket för deras stöd i vårt arbete med att genomföra dagen.

Summering från Umeå i pdf.

Programmen som annonserade från orterna finns länkade härunder:

GöteborgHelsingborgStockholmUmeå


SUMMERING AV BILDTERAPINS DAG 2012

För fjärde året anordnades Bildterapins Dag på flera orter i Sverige. Datum för dagen var lördagen den 6 oktober och årets tema var "Eld och Vatten".

Summering av dagen från orterna:

Göteborg
Malmö
Umeå

Programmen som annonserades på de olika orterna finns länkade härunder. 

MalmöGöteborgUmeåStockholm  

 

SuMMERING AV BILDTERAPINS DAG 2011

Lördagen den 1:a oktober presenterades, för tredje året, bildterapi över hela landet i föreläsningar, workshops och utställningar. Temat för detta år var "Broar". Läs en summering av dagen HÄR!

Programmen som annonserades inför Bildterapins dag 2011 finns under respektive ort/område nedan.

GöteborgMalmöStockholmUmeå"Västra Svealand" och Örebro.


SUMMERING AV BILDTERAPINS DAG OKT 2010 

För andra året arrangerades Bildterapins Dag. Temat för året var "Mandala". Se vidare här.